Conversor temps
Inici Conversor temps


Piscina y tipo de crono Resultado
Piscina 50 metros, cronómetro manual:
Piscina 50 metros, cronómetro electrónico:
Piscina 25 metros, cronómetro manual:
Piscina 25 metros, cronómetro electrónico:

Informació Taula Conversió Marques de la Federació Catanana de Natació, al document Normativa 01. Disposicions generals.